Begroot € 13.560 x1000

Rekening € 13.064 x1000

Bedragen in duizenden euro's