Begroot € 14.823 x1000

Rekening € 10.118 x1000

Bedragen in duizenden euro's