Resultaatgebied Inkomen

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Inwoners doen mee in de samenleving

Aantal personen die een bijdrage ontvangen op grond van de individuele inkomenstoeslag

≥ 170 in 2015

196

  • Inwoners zijn actief benaderd door middel van   gesprekken en het verstrekken van informatie.

Aantal leefeenheden die een bijdrage ontvangen op grond van de Regeling Maatschappelijke Participatie

≥ 400 in 2015

435

  • Nieuwe middelen zijn niet ingezet. De regeling is bekend bij de doelgroep en hiermee wordt een goed resultaat bereikt. Het bereik in 2015 is 5% hoger dan in 2014.

Aantal deelnemers die een bijdrage ontvangen voor de collectieve ziektekosten-verzekering

≥ 350 in 2015

414

  • Het aantal aanbieders en soort ziektekostenverzekeringspakketten is uitgebreid. Het is daarmee interessanter geworden. Naast CZ is ook met VGZ een collectiviteit overeengekomen. Tevens is naast een standaard basis- en aanvullende verzekering ook een versoberde en een uitgebreide aanvullende verzekering aangeboden.