Product-nummer

Grootboek-nummer

Naam van gesubsidieerden

Rekening 2014

Begroting 2015

Wijzigingen 2015

Gewijzigde begroting 2015

Realisatie 2015

Subsidies welzijnsvoorzieningen

2P0103

6001301

Comitee Herdenkingen

0

3.275

3.275

5.300

2P0201

6140117

Veiligheidsfonds

7.159

7.153

7.153

7.184

2P0403

6310409

Centrummanagement

69.312

73.365

73.365

58.964

2P0508

6421104

Gymnastiekonderwijs

2.960

4.000

4.000

0

2P0507

6420101

De Rungraaf

58.000

29.000

29.000

29.000

2P0601

6510101

Stichting Openbare Bibliotheek Best

648.000

515.877

-4.541

511.336

565.771

2P0612

6530501

Jeugd-sportverenigingen Best

32.168

30.584

30.584

31.705

2P0612

6530501

Jeugd-sportverenigingen Best

6.300

0

0

0

2P0612

6530501

Trainingskosten zwemverenigingen

21.641

20.859

20.859

19.730

2P0604

6540109

Cultuurorganisaties

69.035

80.589

80.589

78.791

2P0508

6480306

Onderwijsachterstanden GOA    

214.341

183.590

595

184.185

235.018

2P0606

6541104

Diverse instellingen 1

510

-510

0

1.300

2P0613

6550107

Diverse instellingen 2

400

400

400

200

2P0604

6540109

Stichting Lokale Omroep Best

15.512

0

0

0

2P0619

6580201

t Tejaterke

0

0

150.000

150.000

0

2P0704

6614107

Stichting leergeld

8.500

8.500

8.500

8.500

2P0704

6614101

Voedselbank Best

8.500

8.500

8.500

8.500

2P0703

6614111

Kredietbank Eindhoven

6.012

20.700

-10.000

10.700

11.226

2P0817

6670201

De Lumens Groep

428.204

360.811

80.000

440.811

440.779

2P0817

6670201

Jeugd maatschappelijk werk

50.000

50.000

50.000

50.000

2P0817

6670201

Stg Slachtofferhulp Nederland regio Brabant Noord en Zuid-Oost

6.116

6.280

6.280

6.116

2P0817

6670201

MEE (CJVG)

21.761

23.317

23.317

15.073

2P0817

6670201

Preventieactiviteiten huiselijk geweld 

7.400

7.400

7.400

2P0818

6662101

WMO ondersteunende begeleiding Psycho-socicaal

1.951.601

-1.843.337

108.264

10.805

2P0817

6670213

GGZE clientondersteuning

10.220

10.500

10.500

10.220

2P0817

6714204

GGZE collectieve preventie

0

0

10.505

2P0602

6511101

Muziek-, dans en dramaonderwijs

379.177

360.058

360.058

349.034

2P0817

6670215

GGZE inloopfunctie

0

85.000

85.000

85.587

2P0601

6511302

St. Educatief Centrum De Wig

51.000

51.000

51.000

0

2P0817

6670202

Welzijnsfonds

18.308

19.800

19.800

19.800

2P0817

6670208

Stichting Welzijn Best/Oirschot

1.259.238

1.239.200

30.000

1.269.200

1.244.243

2P0817

6670207

Diverse instellingen 3

23.345

23.345

0

2P0509

6670101

Bureau Halt

35.500

35.500

35.500

35.500

2P0509

6670101

JPP gezinscoaches & veiligheid

27.900

27.900

27.900

0

2P0507

6650301

Peuterspeelzalen

293.566

295.000

50.000

345.000

294.742

2P0817

6715201

Stichting Zuidzorg (jeugdgezondheidszorg)

314.900

416.400

416.400

336.556

2P0509

6670105

Stichting Zuidzorg (Jeugdgezondheidszorg maatwerkdeel)

30.800

30.800

30.800

26.437

2P0817

6670207

Vrijwilligersorganisaties

79.736

100.453

510

100.963

91.525

2P0817

6670207

Ondersteuning en coordinatie mantelzorg

24.763

0

0

2P0817

6670213

MEE Zuid-Oost Brabant

0

275.572

275.572

275.572

2P0617

6560601

Bevordering toerisme

0

0

0

10.000

2P0509

6671101

Integrale toegang

0

0

339.885

339.885

269.734

2P0510

6682106

Jeugdhulp algemeen

0

0

57.665

57.665

3.990

2P0817

6670210

Buurthuis Vlinderhei

0

0

13.543

13.543

10.000

Subtotaal

4.199.029

6.271.839

-1.051.190

5.220.649

4.664.806

Bijdragen aan gemeenschappelijke regelingen

2P0104

6005101

Metropoolregio Eindhoven (algemene bijdrage, ROL en NV Rede)

185.564

233.122

233.122

196.485

2P0104

6005102

Metropoolregio Eindhoven (actieplan regio Eindhoven)

101.836

101.705

101.705

101.708

2P0104

6005103

Bestuursconvenant Stedelijk Gebied Eindhoven

0

228.936

-228.096

840

0

2P0104

6005106

Campussamenwerking (Brainport International Desk)

9.450

9.450

10.983

2P0104

6005107

Bijdrage bestuurlijk platform

7.372

7.372

5.742

2P0201

6120102

Veiligheidsregio Brabant Zuidoost

1.437.777

1.359.368

-49.868

1.309.500

1.316.403

2P0403

6310410

Brainport Development

187.322

200.000

200.000

182.322

2P0607

6541201

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan streekarchief)

115.452

110.526

110.526

110.524

2P0617

6560601

Metropoolregio Eindhoven (bijdrage aan regionale VVV)

6.271

0

13.729

13.729

14.400

2P0702

6611102

Ergon bedrijven

15.932

15.020

15.020

12.852

2P0702

6611201

Werkvoorzieningsschap De Dommel

15.718

16.200

3.527.008

3.543.208

3.537.694

2P0702

6611102

Bezuinigingstraject kaderbrief 2014

0

0

0

2P0817

6714201

Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Zuidoost-Brabant

473.102

463.474

-10.358

453.116

468.839

2P0901

6721106

Metropool Regio Eindhoven (Milieudienst Regio Eindhoven, afvaltaken)

5.145

5.145

0

2P5319

5319001

Bureau Inkoop en aanbesteding Zuidoost-Brabant (BIZOB)

97.010

24.246

121.256

68.040

Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB)

305.206

316.107

316.107

347.442

Subtotaal

2.844.180

3.163.435

3.276.661

6.440.096

6.373.434

Overige bijdragen

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Boskant-Olland-Liempde

529

540

540

540

2P0311

6210801

Buurtbusvereniging Nuenen-Best

529

540

540

540

2P0302

6210252

Mensgerichte verkeerseducatie

4.890

10.404

10.404

8.445

2P0203

6140301

Dierenbescherming Brabant Zuid-Oost

38.946

36.280

36.280

35.628

2P0202

6140201

Stichting Centraal Bureau Fondsenwerving

574

471

471

578

Subtotaal

45.468

48.235

0

48.235

45.731

Totaal Generaal

7.088.677

9.483.509

2.225.471

11.708.980

11.083.971