Begroot € 10.681 x1000

Rekening € 6.235 x1000

Bedragen in duizenden euro's