Begroot € 2.651 x1000

Rekening € 2.628 x1000

Bedragen in duizenden euro's