Begroot € 10.304 x1000

Rekening € 9.637 x1000

Bedragen in duizenden euro's