OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN

Programma's /

Totaal saldo van baten en lasten

Mutatie in de reserves

Resultaat

resultaatgebieden

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

Realisatie 

Gewijzigd

Realisatie

2014

2015

2015

2014

2015

2015

2014

2015

2015

Algemeen bestuur

Lasten

4.207.103

4.273.761

4.416.529

0

0

0

4.207.103

4.273.761

4.416.529

Baten

-858.983

-903.205

-725.137

-111.014

-126.023

-76.519

-969.997

-1.029.228

-801.656

Saldo

3.348.120

3.370.556

3.691.392

-111.014

-126.023

-76.519

3.237.106

3.244.533

3.614.873

1.1 - Bestuur

Lasten

4.207.103

4.273.761

4.416.529

0

0

0

4.207.103

4.273.761

4.416.529

Baten

-858.983

-903.205

-725.137

-111.014

-126.023

-76.519

-969.997

-1.029.228

-801.656

Saldo

3.348.120

3.370.556

3.691.392

-111.014

-126.023

-76.519

3.237.106

3.244.533

3.614.873

Integrale veiligheid

Lasten

2.861.949

2.651.161

2.627.625

0

0

0

2.861.949

2.651.161

2.627.625

Baten

-158.559

-195.860

-140.916

-48.827

-43.576

-43.576

-207.386

-239.436

-184.492

Saldo

2.703.389

2.455.301

2.486.708

-48.827

-43.576

-43.576

2.654.562

2.411.725

2.443.132

2.1 - Openbare orde en veiligheid

Lasten

2.861.949

2.651.161

2.627.625

0

0

0

2.861.949

2.651.161

2.627.625

Baten

-158.559

-195.860

-140.916

-48.827

-43.576

-43.576

-207.386

-239.436

-184.492

Saldo

2.703.389

2.455.301

2.486.708

-48.827

-43.576

-43.576

2.654.562

2.411.725

2.443.132

Verkeer en openbare ruimte

Lasten

5.372.883

10.681.219

6.235.339

29.641

865.602

865.602

5.402.524

11.546.821

7.100.941

Baten

-389.574

-914.120

-765.970

-636.705

-6.113.770

-2.003.747

-1.026.278

-7.027.890

-2.769.717

Saldo

4.983.310

9.767.099

5.469.369

-607.064

-5.248.168

-1.138.145

4.376.246

4.518.931

4.331.224

3.1 - Verkeer / Parkeren

Lasten

659.971

2.005.390

1.728.800

29.641

0

0

689.612

2.005.390

1.728.800

Baten

-75.918

-541.756

-427.107

-177.393

-776.917

-716.363

-253.311

-1.318.673

-1.143.470

Saldo

584.053

1.463.634

1.301.693

-147.752

-776.917

-716.363

436.301

686.717

585.330

3.2 - Openbare ruimte

Lasten

4.712.912

8.675.829

4.506.539

0

865.602

865.602

4.712.912

9.541.431

5.372.141

Baten

-313.655

-372.364

-338.863

-459.312

-5.336.853

-1.287.384

-772.967

-5.709.217

-1.626.247

Saldo

4.399.257

8.303.465

4.167.676

-459.312

-4.471.251

-421.782

3.939.945

3.832.214

3.745.894

Economische zaken

Lasten

799.357

798.469

799.879

0

0

0

799.357

798.469

799.879

Baten

-293.043

-276.743

-279.310

0

-25.000

-24.368

-293.043

-301.743

-303.678

Saldo

506.314

521.726

520.569

0

-25.000

-24.368

506.314

496.726

496.201

4.1 - Economische zaken

Lasten

799.357

798.469

799.879

0

0

0

799.357

798.469

799.879

Baten

-293.043

-276.743

-279.310

0

-25.000

-24.368

-293.043

-301.743

-303.678

Saldo

506.314

521.726

520.569

0

-25.000

-24.368

506.314

496.726

496.201

Jeugd en Onderwijs

Lasten

3.708.646

8.715.238

9.103.099

6.120

0

301.014

3.714.766

8.715.238

9.404.113

Baten

-482.454

-837.374

-1.060.462

-748.491

-950.371

-1.245.265

-1.230.945

-1.787.745

-2.305.727

Saldo

3.226.192

7.877.864

8.042.637

-742.372

-950.371

-944.251

2.483.820

6.927.493

7.098.386

5.1 - Jeugd en Onderwijs

Lasten

3.708.646

8.715.238

9.103.099

6.120

0

301.014

3.714.766

8.715.238

9.404.113

Baten

-482.454

-837.374

-1.060.462

-748.491

-950.371

-1.245.265

-1.230.945

-1.787.745

-2.305.727

Saldo

3.226.192

7.877.864

8.042.637

-742.372

-950.371

-944.251

2.483.820

6.927.493

7.098.386

Cultuur, sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

5.094.747

5.396.411

4.683.240

160.000

199.893

200.418

5.254.746

5.596.304

4.883.659

Baten

-1.362.073

-1.127.828

-1.104.357

-1.096.819

-1.461.601

-952.608

-2.458.893

-2.589.429

-2.056.964

Saldo

3.732.674

4.268.583

3.578.884

-936.819

-1.261.708

-752.190

2.795.854

3.006.875

2.826.694

6.1 - Cultuur

Lasten

1.819.557

1.663.739

1.521.534

0

0

525

1.819.557

1.663.739

1.522.059

Baten

-229.646

-174.644

-169.598

-162.554

-154.864

-86.264

-392.200

-329.508

-255.862

Saldo

1.589.912

1.489.095

1.351.935

-162.554

-154.864

-85.739

1.427.358

1.334.231

1.266.196

6.2 - Sport, recreatie en vrije tijd

Lasten

3.275.189

3.732.672

3.161.707

160.000

199.893

199.893

3.435.189

3.932.565

3.361.600

Baten

-1.132.427

-953.184

-934.758

-934.266

-1.306.737

-866.344

-2.066.693

-2.259.921

-1.801.102

Saldo

2.142.762

2.779.488

2.226.949

-774.266

-1.106.844

-666.451

1.368.496

1.672.644

1.560.498

Werk en Inkomen

Lasten

13.283.849

13.559.744

13.063.829

0

0

0

13.283.849

13.559.744

13.063.828

Baten

-9.884.088

-5.107.528

-5.252.351

0

0

0

-9.884.089

-5.107.528

-5.252.351

Saldo

3.399.760

8.452.216

7.811.478

0

0

0

3.399.760

8.452.216

7.811.478

7.1 - Werk

Lasten

4.912.586

4.949.175

4.816.116

0

0

0

4.912.586

4.949.175

4.816.116

Baten

-4.178.961

0

-111.284

0

0

0

-4.178.961

0

-111.284

Saldo

733.625

4.949.175

4.704.832

0

0

0

733.625

4.949.175

4.704.832

7.2 - Inkomen

Lasten

8.371.263

8.610.569

8.247.712

0

0

0

8.371.263

8.610.569

8.247.712

Baten

-5.705.128

-5.107.528

-5.141.067

0

0

0

-5.705.128

-5.107.528

-5.141.067

Saldo

2.666.135

3.503.041

3.106.646

0

0

0

2.666.135

3.503.041

3.106.646

Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.406.304

10.303.701

9.637.278

0

0

0

9.406.304

10.303.701

9.637.278

Baten

-2.196.457

-839.241

-1.005.915

-390.099

-153.372

-153.372

-2.586.556

-992.613

-1.159.287

Saldo

7.209.847

9.464.460

8.631.364

-390.099

-153.372

-153.372

6.819.748

9.311.088

8.477.992

8.1 - Maatschappelijke ondersteuning en zorg

Lasten

9.406.304

10.303.701

9.637.278

0

0

0

9.406.304

10.303.701

9.637.278

Baten

-2.196.457

-839.241

-1.005.915

-390.099

-153.372

-153.372

-2.586.556

-992.613

-1.159.287

Saldo

7.209.847

9.464.460

8.631.364

-390.099

-153.372

-153.372

6.819.748

9.311.088

8.477.992

Milieu

Lasten

5.856.182

6.279.000

6.067.096

0

9.326

0

5.856.182

6.288.326

6.067.097

Baten

-5.439.794

-5.367.100

-5.350.516

-5.235

-57.916

-26.777

-5.445.029

-5.425.016

-5.377.293

Saldo

416.388

911.900

716.580

-5.235

-48.590

-26.777

411.153

863.310

689.803

9.1 - Milieu

Lasten

3.781.458

4.167.869

4.028.183

0

9.326

0

3.781.458

4.177.195

4.028.183

Baten

-3.262.509

-3.255.969

-3.222.148

-5.235

-57.916

-26.777

-3.267.744

-3.313.885

-3.248.925

Saldo

518.949

911.900

806.034

-5.235

-48.590

-26.777

513.714

863.310

779.257

9.2 - Riolering / ondergrondse infrastructuur

Lasten

2.074.724

2.111.131

2.038.914

0

0

0

2.074.724

2.111.131

2.038.914

Baten

-2.177.285

-2.111.131

-2.128.368

0

0

0

-2.177.285

-2.111.131

-2.128.368

Saldo

-102.561

0

-89.454

0

0

0

-102.561

0

-89.454

Ruimte en bouwen

Lasten

10.372.939

14.822.801

10.118.478

1.304.755

0

2.530.365

11.677.694

14.822.801

12.648.843

Baten

-12.207.801

-9.539.497

-9.282.092

-2.676.798

-3.399.566

-1.503.343

-14.884.599

-12.939.063

-10.785.435

Saldo

-1.834.861

5.283.304

836.386

-1.372.043

-3.399.566

1.027.022

-3.206.905

1.883.738

1.863.408

10.1 - Ruimtelijke ordening en gebiedsontwikkeling

Lasten

9.210.026

13.267.874

8.605.149

1.304.755

0

2.530.365

10.514.781

13.267.874

11.135.514

Baten

-11.603.222

-8.874.997

-8.653.185

-2.675.755

-3.329.571

-1.443.227

-14.278.977

-12.204.568

-10.096.412

Saldo

-2.393.196

4.392.877

-48.036

-1.371.000

-3.329.571

1.087.138

-3.764.196

1.063.306

1.039.102

10.2 - Omgevingsrecht

Lasten

1.162.913

1.554.927

1.513.329

0

0

0

1.162.913

1.554.927

1.513.329

Baten

-604.579

-664.500

-628.907

-1.043

-69.995

-60.116

-605.622

-734.495

-689.023

Saldo

558.334

890.427

884.422

-1.043

-69.995

-60.116

557.291

820.432

824.306

Algemene dekkingmiddelen en onvoorzien *

Lasten

3.369.972

5.990.511

6.735.490

21.601.881

5.985.266

3.946.243

24.971.853

11.975.777

10.681.732

Baten

-54.479.824

-42.784.426

-45.921.787

-3.946.460

-10.307.986

-8.191.686

-58.426.284

-53.092.412

-54.113.473

Saldo

-51.109.853

-36.793.915

-39.186.297

17.655.421

-4.322.720

-4.245.443

-33.454.431

-41.116.635

-43.431.740

11.1 - Financiering en algemene dekkingsmiddelen *

Lasten

3.369.972

5.990.511

6.735.490

21.601.881

5.985.266

3.946.243

24.971.853

11.975.777

10.681.732

Baten

-54.479.824

-42.784.426

-45.921.787

-3.946.460

-10.307.986

-8.191.686

-58.426.284

-53.092.412

-54.113.473

Saldo

-51.109.853

-36.793.915

-39.186.297

17.655.421

-4.322.720

-4.245.443

-33.454.431

-41.116.635

-43.431.740

TOTAAL GENERAAL:

Lasten:

64.333.930

83.472.016

73.487.881

23.102.397

7.060.087

7.843.642

87.436.327

90.532.103

81.331.524

Baten:

-87.752.649

-67.892.922

-70.888.811

-9.660.449

-22.639.181

-14.221.261

-97.413.099

-90.532.103

-85.110.073

Saldo:

-23.418.719

15.579.094

2.599.070

13.441.948

-15.579.094

-6.377.619

-9.976.771

0

-3.778.549

* exclusief rekeningsaldo

RESULTAAT EN TOELICHTING

Het overzicht van baten en lasten per programma en resultaatgebied is opgenomen in het jaarverslag onder de betreffende programma's. De analyse van de afwijkingen tussen de begroting na wijziging en de programmarekening (realisatie) is opgenomen in de programmaverantwoording bij het betreffende resultaatgebied onder het kopje ‘Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015’. Deze analyse maakt onderdeel uit van de jaarstukken.

Toelichting resultaat

Bij de toelichting op het resultaat wordt ingegaan op de verschillen die zijn ontstaan tussen het te verwachten batig saldo en de werkelijkheid over geheel 2015.

       Bedragen in euro's (- = nadelig)

Begrotingssaldo bij vaststelling op 10 november 2014 excl. 1e wijziging 

485.665

Vastgestelde begrotingswijzigingen  (1 t/m 7)

-5.127.113

Vastgestelde wijziging conform 1e en 2e tussentijdse rapportage

-4.880.648

-9.522.096

Bijdragen uit reserves

8.318.379

Stortingen in reserves 

909.358

Te verwachten nadelig saldo 2015

-294.359

Mutaties op hoofdlijnen na de 2e tussentijdse rapportage:

Storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

-520.000

Straatverlichting (zie ook overlopende posten)

55.000

Peuterspeelzalen (zie ook overlopende posten)

55.000

Huisvesting schoolgebouwen (verlaging huisvestingskosten)

-50.000

Boekverlies schoolwoningen Wildheuvel (raad 25-1-2016)

-301.000

Centum voor jeugd en gezin

125.000

Leerlingenvervoer

78.000

Sociaal domein jeugd (nieuw)

-245.000

Combinatiefunctionarissen

67.000

Uitkeringen WWB / IOAW / IOAZ / BBZ 

352.000

Minimabeleid (waarvan Wmo nieuw 62.000)

44.000

Jeugdgezondheidszorg (restitutie subsidie)

80.000

Wmo begeleiding (ondersteunende begeleiding psycho-sociaal)       

97.000

WMO leefvoorzieningen/woonvoorzieningen

122.000

Hulp bij het huishouden      

61.000

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen (ged. Wmo nieuw)

158.000

Sociaal domein Wmo 2015 nieuw (overig)

146.000

Toelagen huishoudelijke hulp 

254.000

Riolering

89.000

Renteresultaat

-70.000

Algemene uitkering (incl. integratie-uitkering)

348.000

Compensabele btw afval en riolering

-102.000

Inkoopexpertise Bizob (zie ook overlopende posten)

56.000

Onderuitputting investeringsprogramma

93.000

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen

-67.000

Voordelig saldo personeelslasten (zie ook overlopende posten)

33.000

Correctie activa vastgoed

-278.000

Overige verschillen (< 50.000)

-748

Totaal mutaties

679.252

Subtotaal resultaat (bedrijfseconomisch)

384.893

Overlopende posten waaraan in 2016 een bestemming wordt gegeven: 

729.387

Batig rekening resultaat

1.114.280

Overige mutaties:

Vrijval onderhoudsvoorzieningen gemeentelijke gebouwen

2.664.269

Batig rekening resultaat

3.778.549

Storting in voorziening uitkeringsverplichtingen voormalig personeel

Voor wachtgelden van wethouders wordt een voorziening gevormd. Aanvulling moet plaats vinden indien blijkt dat op enig moment de voorziening ontoereikend is. Uit de actuariële berekeningen van de (gewezen) wethouders blijkt dat de voorziening aangevuld moet worden met een bedrag van € 520.000. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt doordat de rekenrente is aangepast. Hier staat een structureel voordeel tegenover van ruim € 50.000 met ingang van 2016 omdat geen rente meer toegevoegd wordt aan deze voorziening.

Straatverlichting

De kosten van straatverlichting zijn in totaal € 70.000 lager dan geraamd, voornamelijk als gevolg van lagere elektriciteitskosten (€ 35.000). Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om een bedrag van € 15.000 over te hevelen voor het opstellen van een evaluatie in 2015.

Peuterspeelzalen

De lasten met betrekking tot peuterspeelzalen zijn in totaal € 95.000 lager dan geraamd.
In de primitieve begroting 2016 was een bezuinigingstraject op het gebied van de peuterspeelzalen begroot. Deze bezuiniging is in de eerste tussentijdse rapportage 2016 teruggedraaid. Het blijkt dat in 2015 deze bezuiniging toch daadwerkelijk behaald is (€ 50.000 batig).
De kosten van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk zijn in 2015 lager dan begroot (€ 45.000 batig). In 2016 zal de verdere uitvoering van de harmonisatie van kinderopvang en peuterspeelzaalwerk plaatsvinden. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld om een bedrag van € 40.000 over te hevelen naar 2016.

Huisvesting schoolgebouwen

De ingeboekte bezuiniging van € 50.000, vanuit het Integraal Huisvestingsplan, van de kosten van schoolgebouwen is in 2015 niet gehaald. Vanwege de terugloop van het aantal leerlingen is er in 2015 maatschappelijk vastgoed vrijgekomen, aangezien dit niet meer voor onderwijs noodzakelijk is. Echter heeft dit nog geen besparing opgeleverd in de vorm van lagere onderhouds- en kapitaallasten.

Boekverlies schoolwoningen Wildheuvel

In verband met de verkoop van de schoolwoningen aan de Wildheuvel (Raadsbesluit 25-1-2016) heeft er een duurzame waardevermindering plaats gevonden met € 301.000.

De hier tegenover staande dekkingsreserves zijn in 2015 met dit bedrag verlaagd en teruggestort in de vrije algemene reserve.

Centrum voor jeugd en gezin

De lasten voor Centrum voor Jeugd en Gezin zijn per saldo € 125.000 lager. Van een aantal activiteiten binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin is minder gebruik gemaakt dan verwacht of ze zijn opgepakt binnen het Ondersteuningsteam, zodat er geen extra kosten aan verbonden waren. Deze zijn: de eigen kracht conferentie, huurkosten Bestwijzer, inzet van GGZ-expertise en het Jeugd Preventie Programma.

Leerlingenvervoer

De lasten voor leerlingenvervoer zijn per saldo € 78.000 lager. Het aantal leerlingen in het vervoer is nagenoeg gelijk gebleven met voorgaande jaren. Wel is er minder vervoer op maat aangeboden.

Sociaal domein jeugd (nieuw)

De totale uitgaven met betrekking tot de nieuwe middelen voor het sociaal domein, onderdeel jeugd, zijn in 2015 per saldo € 245.000 hoger dan de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Voor een specificatie op onderdelen wordt verwezen naar resultaatgebied 5.1.

Combinatiefunctionarissen

De uitgaven voor combinatiefunctionarissen zijn € 67.000 batig lager dan geraamd. Door het faillissement van Pulz moest er een nieuwe werkgever gevonden worden voor een gedeelte van de combinatiefunctionarissen. Dit proces is pas is pas in de tweede helft van 2015 geformaliseerd.

Uitkeringen Wwb / Ioaw / Ioaz / Bbz

De netto lasten met betrekking tot het product bijstandsuitkering zijn per saldo € 352.000 lager dan geraamd. Dit verschil wordt met name veroorzaakt door lagere uitgaven (€ 145.000 batig) voor diverse doelgroepen bijstandsuitkeringen inzake gebundelde uitkering van de Participatiewet, meer baten van de posten terugvordering, verhaal en boete inzake gebundelde uitkering van de Participatiewet (€ 103.000 batig) en een hogere uitkering van de gebundelde uitkering inkomensvoorziening WWB, IOA en BBZ  (€ 69.000 batig).

Minimabeleid

De lagere lasten met betrekking tot met minimabeleid worden veroorzaakt door lagere uitgaven met betrekking tot eigen risico bijzondere bijstand (€ 62.000 batig)

Jeugdgezondheidszorg

De lasten met betrekking tot jeugdgezondheidszorg zijn € 80.000 lager dan geraamd als gevolg van een verwachte restitutie van de subsidie aan Stichting Zuidzorg.

Wmo ondersteunende begeleiding psycho-sociaal

Op budget Wmo ondersteunende begeleiding psychosociaal is € 97.000 minder uitgegeven dan geraamd. Dit budget is bestemd voor de voorbereiding van de transitie van AWBZ naar Wmo.

Wmo leefvoorzieningen/woonvoorzieningen

In 2015 zijn minder aanspraken gemaakt op het gebied van Wmo woonvoorzieningen (€ 79.000) en Wmo leefvoorzieningen (€ 43.000), totaal € 122.000. De Wmo is een open eind regeling waarbij de gemeente Best de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten

Hulp bij het huishouden

De lasten met betrekking tot hulp bij het huishouden zijn € 61.000 lager dan geraamd. De Wmo is een open eind regeling waarbij de gemeente Best de vraag maar beperkt kan beïnvloeden. Hierdoor is er kans op onder- of overschrijding van budgetten

Eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen

De inkomsten uit de eigen bijdragen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen zijn € 158.000 hoger dan geraamd. Voor de Wmo maatwerkvoorzieningen geldt, met uitzondering van rolstoelen en voorzieningen voor inwoners jonger dan 18 jaar, een eigen bijdrage. Door de uitbreiding van de Wmo met de nieuwe taak begeleiding, zijn de hogere inkomsten te verklaren.

Sociaal domein Wmo 2015 nieuw (overig)

De totale uitgaven met betrekking tot de nieuwe middelen voor het sociaal domein, onderdeel Wmo 2015, zijn in 2015 per saldo € 366.000 lager dan de hiervoor beschikbaar gestelde middelen. Hiervan heeft een bedrag van € 62.000 betrekking op eigen risico bijzondere bijstand en € 158.000 op de eigen bijdrage maatwerkvoorzieningen zoals hierboven toegelicht. Het resterende voordeel bedraagt € 146.000. Voor een specificatie op onderdelen wordt verwezen naar resultaatgebied 8.1.

Toelagen huishoudelijke hulp

Er is niet veel gebruik gemaakt van de toelage voor huishoudelijke hulp (€ 254.000 batig). De veranderingen op het gebied van huishoudelijke hulp zijn pas na juli 2015 ingegaan. Daardoor  was het voor cliënten ook pas na deze datum aantrekkelijk om gebruik te maken van de regeling.

Riolering

In het resultaatgebied Riolering/ondergrondse infrastructuur is er per saldo een batig verschil van
€  89.000. Dit is een gevolg van de methodiek dat het resultaat op de jaarlijkse exploitatielasten niet meer verrekend mag worden met de voorziening rioolbeheer.
In 2015 is er sprake van lagere lasten op verschillende onderdelen van € 55.000 en hogere opbrengsten van € 34.000.

Renteresultaat

Het nadelige renteresultaat van € 70.000 wordt veroorzaakt doordat de verspreide percelen en panden niet meer opgenomen mogen worden onder de grondexploitatie. De rentelasten (€ 86.000) komen ten laste van de exploitatie.

Algemene uitkering

Per saldo is er sprake van een hogere algemene uitkering uit het gemeentefonds van € 348.000. Hiervan heeft een bedrag van € 155.000 betrekking op afrekeningen over 2013 en 2014.

Compensabele btw afval en riolering

In 2015 hebben er minder uitgaven met betrekking tot afval en riolering plaatsgevonden dan geraamd. Dit betekent dat er € 102.000 minder compensabele btw ontvangen is.

Inkoopexpertise Bizob

In 2015 zijn minder uren afgenomen van het Bureau Inkoop en Aanbestedingen Zuidoost-Brabant. Daarnaast is er een restitutie ontvangen over 2014 van € 23.000. Het totale voordeel bedraagt € 76.000. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld om een bedrag van € 20.500 over te hevelen naar 2016 voor de uitrol en implementatie van de nieuwe aanbestedingswet 2016.

Onderuitputting investeringsprogramma

Niet alle investeringen op het investeringsprogramma zijn in 2015 uitgevoerd. Dit betekent dat er voordelen ontstaan die verspreid zijn over diverse resultaatgebieden.

Lagere toerekening apparaatskosten aan investeringen

In 2015 is er sprake van een lagere toerekening van apparaatskosten aan investeringskredieten van € 67.000. Dit wordt met name veroorzaakt doordat er uren toegerekend zijn aan projecten waarvan de kosten ten laste van de exploitatie komen.

Voordelig saldo personeelslasten

In 2015 is de onderuitputting personeelslasten niet volledig aangewend voor inhuur van externen. Als gevolg hiervan is er per saldo sprake van een voordeel van € 178.000 op de personeelslasten. Bij de resultaatbestemming 2015 wordt voorgesteld hiervan een bedrag van € 145.000 over te hevelen naar 2016.

Correctie activa vastgoed

In het kader van het project 'Professionalisering beheer gemeentelijk vastgoed' is er een controle uitgevoerd op de activa van onze gemeente. Uit dit onderzoek blijkt dat in totaal een bedrag van € 743.000 aan activa niet meer in bezit is van onze gemeente. Dit betekent dat deze activa gecorrigeerd moet worden. Hier staat een dekkingsreserve tegenover van € 465.000 die vrijvalt. Per saldo heeft dit een nadelig effect op het resultaat van € 278.000.

Overige verschillen

De overige verschillen bestaan uit een aantal kleinere voor- en nadelige baten en lasten ten opzichte van de begroting 2015.

Overlopende posten waaraan in 2016 een bestemming wordt gegeven.

Het betreft incidentele voordelen van € 729.000 die zijn ontstaan omdat bepaalde budgetten met een specifiek doel niet volledig uitgegeven zijn in 2015, maar waarvoor de verplichtingen deels in 2015 zijn aangegaan en deels in 2016 worden aangegaan. De uitgaven die samenhangen met die verplichtingen worden doorgeschoven naar 2016. Er wordt voorgesteld om via resultaatbestemming deze bedragen over te hevelen naar 2016.

Vrijval onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen

In het najaar 2015 is er een verbetertraject ingezet op diverse financiële onderdelen en processen. Ook de onderhoudsvoorziening gemeentelijke gebouwen maakt onderdeel uit van dit verbetertraject. Een aantal verbeteringen zijn doorgevoerd, echter zijn deze nog niet toereikend om aan de vereisten voor het vormen van een voorziening te voldoen. Daarom wordt voorgesteld om de onderhoudsvoorzieningen als reserve op te nemen. De vrijval van deze voorziening komt ten gunste van de exploitatie. Bij de resultaatbestemming wordt voorgesteld om deze vrijval te storten in een bestemmingsreserve.

Aanwending post onvoorzien

Gewijzigde begroting 2015

Primitieve begroting

46.269

Advieskosten Culturele hotspot (1e tussentijdse rapportage 2015)

-17.948

Kwaliteitstoets fiscale labeling (1e tussentijdse rapportage 2015)

-10.750

Meerkosten accountantscontrole (2e tussentijdse rapportage 2015)

-17.571

Saldo post onvoorziene uitgaven

0

Door wijziging van de begroting zijn bovenstaande posten opgenomen bij de betreffende programma's.

Specificatie baten algemene dekkingsmiddelen
Bedragen in duizenden euro’s

Specificatie algemene  
dekkingsmiddelen

Realisatie

Vastgestelde begroting

Gewijzigde
begroting

Realisatie

2014

2015

2015

2015

Lokale heffingen

Opbrengst OZB

4.624

4.884

4.807

4.793

Opbr. bouwgrondbelasting

8

4

4

4

Opbr. precariobelasting

76

89

89

72

Opbr. toeristenbelasting

12

12

12

14

Opbr. reclamebelasting

55

60

60

55

Algemene uitkeringen

Algemene uitkering uit het gemeentefonds

20.215

18.515

18.632

18.980

Decentralisatie-uitkering:
- combinatiefuncties

0

94

94

94

- centra jeugd en gezin

0

628

0

0

Integratie-uitkering Wmo

2.511

1.797

1.860

1.860

Integratie-uitk. sociaal domein:
- Wmo 2015

0

2.821

2.796

2.800

- Jeugd

0

4.246

4.253

4.249

- Participatie

0

3.865

3.917

3.917

Dividend

Dividenduitkering BNG

31

31

14

14

Saldo financieringsfunctie

Renteresultaat

813

979

979

909

Overige

Bespaarde rente reserves

1.917

2.312

2.312

2.543

Bespaarde rente reserves
met inkomensfunctie

748

726

726

743

Vrijval voorzieningen

17.691

0

0

0

Vrijval onderhoudsvoorz.

2.990

0

0

2.664

Inkomsten commerciële
buitenreclame

35

36

36

37

Overige baten

2.754

1.907

2.193

2.174

Totaal baten

54.480

43.006

42.784

45.922