Begroot € 8.715 x1000

Rekening € 9.103 x1000

Bedragen in duizenden euro's