Begroot € 5.991 x1000

Rekening € 10.514 x1000

Bedragen in duizenden euro's