Begroot € 6.279 x1000

Rekening € 6.067 x1000

Bedragen in duizenden euro's