RESULTAAT EN MUTATIES IN DE RESERVES 

2015

2015

2015

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Totaal saldo van baten en lasten (excl. saldo)

-15.873.453

-2.599.070

-13.274.383

Bijdragen uit reserves - incidenteel

Programma 1

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Lopende frictiekosten (W03) rek.

1.1

01.05

70.167

65.077

5.090

- Werkbudget samenwerking Best Veldhoven (W03)

1.1

01.05

1.602

0

1.602

- Professionalisering gemeentelijk vastgoed (W03)

1.1

01.05

10.187

10.155

32

- Samenwerking Best Veldhoven doorontw I&A (W03)

1.1

01.05

30.000

1.287

28.713

- Quickscan belastingen en invordering (W03)

1.1

01.05

5.067

0

5.067

- Invoering wet markt en overheid (W03)

1.1

01.05

9.000

0

9.000

126.023

76.519

49.504

Programma 3

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Mensgerichte verkeerseducatie

3.1

03.02

2.500

1.500

1.000

Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best:

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel

3.1

03.02

340.000

340.000

0

- Kwaliteitsplan BOR (W03) wijkrevitalisering Naestenbest

3.2

03.07

450.000

69.619

380.381

- Kwaliteitsplan BOR (W03) wijkrevital. Leeuwerik 

3.2

03.07

138.629

23.623

115.006

- Kwaliteitsplan BOR (W03) verbeteren woonomgeving

3.2

03.07

25.000

25.000

- Kwaliteit Beheer openbare ruimte (W03)

3.2

03.07

250.000

250.000

- Krediet verbeteren woonomgeving (W03)

3.2

03.07

55.408

0

55.408

- Reconstructie Eindhovenseweg Zuid

3.2

03.04

19.770

-19.770

Bijdrage uit de algemene reserve met inkomensfunctie:

- Vervangen armaturen (W03)

3.2

03.08

212.000

0

212.000

- Moderniseren/verbeteren openbare verlichting (W03)

3.2

03.08

178.000

51.465

126.535

- Project moderniseren openbare verlichting (W03)

3.2

03.08

129.659

128.764

895

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel

3.1

03.02

60.000

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (A14)

3.1

03.02

70.000

280.719

59.554

- Rotonde Ringweg-Brem-De Gagel (inbr. Tormentil A14)

3.1

03.02

210.273

- Rehabilitatie en planmatig onderhoud wegbeheerplan

3.2

03.04

1.532.603

1.532.603

- Reconstructie St Oedenrodenseweg - Fietspaden (W05)

3.2

03.04

186.359

28.381

157.978

- Reconstructie St Oedenrodenseweg (W05)

3.2

03.04

1.191.742

612.894

578.848

- Reconstructie Naastenbest (W05)

3.2

03.04

50.740

50.740

0

- Oh Erica, Terraweg, W de Zwijgerweg (W05)

3.2

03.04

202.170

8.124

194.046

- Revitalisering Speelheide (W05)

3.2

03.04

360.987

190.424

170.563

- Onderhoud asfalt Maas/Dieze etc.

3.2

03.04

0

12.755

-12.755

- Aanp Hoofdstraat-Kerkstraat-Boterhoek (W05)

3.2

03.04

31.156

31.476

-320

- Brughoofden en plateau Koetshuistuin (A24)

3.2

03.04

50.000

49.750

250

- Afronding reconstructie Leeuwerik (A13)

3.2

03.04

50.000

0

50.000

5.777.226

1.900.004

3.877.222

Programma 4

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Organisatiegraad vrijetijdssector

4.1

04.03

25.000

24.368

632

25.000

24.368

632

Programma 5

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel

5.1

05.08

0

147.205

-147.205

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel

5.1

05.08

0

153.809

-153.809

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Coördinator centrum jeugd en gezin

5.1

05.09

46.000

46.000

0

46.000

347.014

-301.014

Programma 6

Bijdrage uit algemene culturele reserve

- Restauratie De Mol (W02)

6.1

06.04

60.000

0

60.000

Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best:

0

- Onttrekking i.v.m. culturele hotspot

6.1

06.01

8.600

0

8.600

- Energiebeparende maatregelen De Dolfijn (+ W05)

6.2

06.11

0

0

- Recht van opstal sportverenigingen (W05)

6.2

06.12

35.250

0

35.250

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

- Uitbesteden opstellen bosbeleidsplan

6.2

06.13

10.000

0

10.000

- Bijdrage aan stichting Abocuna tbv 't Tejaterke (W03)

6.2

06.19

150.000

0

150.000

Algemene reserve met inkomensfunctie:

- Speelruimteplan (W03)

6.2

06.18

63.000

0

63.000

326.850

0

326.850

Programma 9

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Zonnepanelen gemeentelijke panden (W03)

9.1

09.02

24.225

0

24.225

- Luchtkwaliteitsplan (W03)

9.1

09.02

5.381

325

5.056

- Toepassing duurzame energie Dijkstraten/Aarle (W03)

9.1

09.02

8.310

5.452

2.858

- Belevingsonderzoek Eindhoven Airport

9.1

09.02

20.000

21.000

-1.000

57.916

26.777

31.139

Programma 10

Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best:

- Uitvoering landschapsontwikkelingsplan (W03 +  W05)

10.1

10.01

50.000

0

50.000

- Bestemmingsplannen (W03 + W05)

10.1

10.01

33.985

34.057

-72

- Reconstructie buitengebied Best (W03 + W05)

10.1

10.01

59.971

11.934

48.037

- Bestemmingsplan buitengebied (W03)

10.1

10.01

116.553

46.860

69.693

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

116.287

116.348

-61

- Bijdrage nadelig saldo grondexploitatie

10.1

10.11

1.232.000

1.125.241

106.759

- Boekverlies panden Boterhoek 125 en 145 (W05)

10.1

10.11

54.275

46.975

7.300

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Uitvoering raadsbesluit Terraweg (+ W05)

10.1

10.01

80.000

61.812

18.188

- Project illegaal ingebruik genomen grond (W03)

10.2

10.05

69.995

60.116

9.879

- Bijdrage in aanleg Slowlane

10.1

10.11

1.016.500

0

1.016.500

Bijdrage uit de reserve wegbeheer:

.- Bijdrage centrumplan

10.1

10.11

570.000

0

570.000

3.399.566

1.503.343

1.896.223

Programma 11

Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds

11.1

11.02

96.265

96.265

0

Bijdrage uit reserve toekomstige vernieuwing Best:

- Dekkingsres. brede 16-klassige school

11.1

11.02

2.310.300

40.508

2.269.792

- Treffen van een schikking (W07)

11.1

11.08

600.000

600.000

0

Bijdrage uit de vrije algemene reserve:

- Kosten BHV

11.1

11.09

10.000

0

10.000

- Digitalisering bouwvergunningen (+W02)

11.1

11.09

40.000

5.075

34.925

- Digitale publicatie beleidsregels

11.1

11.09

6.000

0

6.000

- Nieuwe taken Financiën 

11.1

11.09

77.500

62.203

15.297

- Laadpaal voertuigen

11.1

11.09

2.500

0

2.500

- Resultaatbestemming  (W03 + W02)

11.1

11.02

1.593.849

1.593.849

0

- Aanschaf module verplichtingen (W03)

11.1

11.09

50.000

0

50.000

- Communicatie luchtkwaliteit (W03)

11.1

11.09

3.954

243

3.711

Dekkingsreserve buitensport

11.1

11.08

52.890

-52.890

Dekkingsreserve overdekt zwembad

11.1

11.08

412.069

-412.069

Bestemmingsreserve onderhoud gem. gebouwen (W05)

11.1

11.08

2.990.442

2.990.442

0

7.780.810

5.853.543

1.927.267

Totaal bijdragen uit reserves - incidenteel

17.539.391

9.731.568

7.807.823

Bijdragen uit reserves - structureel

Programma 2

Bijdrage uit vrije algemene reserve:

Dekkingsreserve bouw brandweerkazerne

2.1

02.01

43.576

43.576

0

43.576

43.576

0

Programma 3

Dekkingsres. ondergrondse parkeergarage

3.1

03.03

94.144

94.144

0

Bijdrage uit de reserve vervanging groen:

- Onderhoud vervanging groen conform IBOR

3.2

03.13

242.400

9.600

232.800

336.544

103.744

232.800

Programma 5

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 13

5.1

05.08

1.652

1.652

1

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 15

5.1

05.08

1.652

1.652

1

Dekkingsres. schoolwoning  Wildheuvel 1

5.1

05.08

3.800

3.800

0

Dekkingsres. nieuwbouw Antoniusschool

5.1

05.08

49.199

49.199

0

Dekkingsres. bouwkosten De Klimboom

5.1

05.08

54.294

54.294

0

Dekkingsres. uitbr. De Klimboom met 2 lokalen

5.1

05.08

13.187

13.187

0

Dekkingsres. uitbreiding Wilhelminaschool

5.1

05.08

9.107

9.107

0

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel

5.1

05.08

31.823

31.824

-1

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel

5.1

05.08

33.792

33.792

0

Dekkingsres. 16 klassige school Paardenhei/Wolvenhei

5.1

05.08

159.584

159.584

0

Dekkingsres. Brede school Hoge Akker

5.1

05.08

36.672

36.672

0

Dekkingsres. Brede 16-klassige school Dijkstraten

5.1

05.08

8.496

2.373

6.123

Dekkingsres. uitbr./inrichting Heerbeeckcollege

5.1

05.08

73.295

73.295

0

Dekkingsres. aank. verb. W. de Zwijgerweg 148

5.1

05.08

84.132

84.132

0

Dekkingsres. uitbreiding Heerbeeck 220 leerl. + 237 leerl.

5.1

05.08

166.120

166.120

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 229 leerl.

5.1

05.08

11.314

11.314

0

Dekkingsres. 1e inrichting Heerbeeck 111 leerl.

5.1

05.08

5.485

5.485

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal Vlinderhei 12

5.1

05.08

17.161

17.161

0

Dekkingsres. peuterspeelzaal 't Hummeltje

5.1

05.08

18.089

18.089

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker pspz

5.1

05.08

5.195

5.195

0

Dekkingsres. brede school Hoge Akker kinderopvang

5.1

05.08

15.446

15.446

0

Dekkingsres. jongerencentrum

5.1

05.09

104.876

104.876

0

904.371

898.251

6.120

Programma 6

Dekkingsres. Dependance bibliotheek Heerbeeck

6.1

06.01

23.592

23.592

0

Dekkingsres. molen Heilig Hartstraat 1a

6.1

06.06

12.737

12.737

0

Dekkingsres. restauratie molen 

6.1

06.06

18.916

18.916

0

Dekkingsres. H.Hartstraat 1

6.1

06.06

31.019

31.019

0

Dekkingsres. kunstgrasveld Wilhelminaboys

6.2

06.08

28.469

28.469

0

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.08

50.256

42.396

7.860

Dekkingsres. Verruiming buitensportcapaciteit

6.2

06.09

123.298

117.884

5.414

Dekkingsres. Herin. Sportpark Leemkuilen

6.2

06.09

47.943

47.943

0

Dekkingsres. kunstgrasveld MHCB

6.2

06.09

13.127

13.127

0

Dekkingsres. kunstgrasvelden Best Vooruit

6.2

06.09

56.038

56.038

0

Dekkingsres. bouw gymzaal Heivelden

6.2

06.10

31.107

31.107

0

Dekkingsres. bouw tweede sporthal

6.2

06.10

351.847

351.847

0

Dekkingsres. fietsenstalling 2e sporthal

6.2

06.10

5.948

5.948

0

Dekkingsres. overdekt zwembad

6.2

06.11

83.145

83.145

0

Reserve buitensportaccommodaties

6.2

06.09

38.280

0

38.280

Bijdrage uit reserve speelelementen

- Repareren en vervangen speelelementen

6.2

06.18

219.029

88.440

130.589

1.134.751

952.608

182.143

Programma 8

Dekkingsres. WMO-loket

8.1

08.17

80.592

80.592

0

Dekkingsres. Bestwijzer

8.1

08.17

61.700

61.700

0

Dekkingsres. buurtvoorz. Heivelden/Heuveleind

8.1

08.17

11.080

11.080

0

153.372

153.372

0

Programma 11

Bestemmingsreserve verkoop Hypotheekbedrijf HNG

11.1

11.01

187.639

187.639

0

Bijdrage uit de reserve buitensportaccommodaties:

- Rente geldlening Best Vooruit

11.1

11.01

9.530

9.529

1

- Aflossing geldlening Best Vooruit

11.1

11.02

2.409

2.409

0

Herwaarderingsreserve gemeentehuis

11.1

11.02

217.327

217.327

0

Dekkingsreserve gemeentehuis

11.1

11.02

16.709

16.709

0

Dekkingsreserve bouw nieuwe werf

11.1

11.02

74.085

74.085

0

Dekkingsres. Verbouwing gemeentehuis

11.1

11.02

24.408

24.408

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing gemeentehuis

11.1

11.02

45.085

45.085

0

Dekkingsres. Klimaatbeheersing 2e verd.gemeentehuis

11.1

11.02

4.438

4.438

0

Bijdrage uit reserve gevolgen reorganisatie:

- Kosten garantiesalarissen

11.1

11.02

77.594

77.594

0

Bijdrage uit egalisatiereserve ICT:

Kosten automatisering

11.1

11.09

1.867.952

1.678.921

189.031

2.527.176

2.338.143

189.033

Totaal bijdragen uit reserves - structureel

5.099.790

4.489.693

610.097

Totaal bijdragen uit reserves

22.639.181

14.221.262

8.417.919

2015

2015

2015

Omschrijving

Res.

Product

gewijzigde

realisatie

afwijking

gebied

begroting

Stortingen in reserves - incidenteel

Programma 5

Storting in vrije algemene reserve:

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel

5.1

05.08

0

-147.205

147.205

Dekkingsres. schoolwoningen Zweefheuvel/Wildheuvel

5.1

05.08

0

-153.809

153.809

0

-301.014

301.014

Programma 6

Storting in algemene culturele reserve

- Restauratie De Mol

6.1

06.04

0

-525

525

0

-525

525

Programma 9

Storting in egalisatiereserve afvalverwijdering (W02)

9.1

09.01

-9.326

0

-9.326

-9.326

0

-9.326

Programma 10

Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best:

- Winstafdracht bouwgrondexploitatie

10.1

10.11

0

-2.530.365

2.530.365

0

-2.530.365

2.530.365

Programma 11

Storting in dekkingsreserves:

- Dekkingsres. brede 16-klassige school

11.1

11.02

-2.310.300

-40.508

-2.269.792

-2.310.300

-40.508

-2.269.792

Totaal stortingen in reserves - incidenteel

-2.319.626

-2.872.413

552.787

Stortingen in reserves  - structureel

Programma 3

Storting in reserve wegbeheer:

- Storting tlv exploitatie (+ W05)

3.2

03.04

-790.602

-790.602

0

Storting in reserve vervanging groen

- Storting tlv exploitatie

3.2

03.13

-75.000

-75.000

0

-865.602

-865.602

0

Programma 6

Storting in reserve buitensportaccommodaties:

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.08

-80.000

-80.000

0

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.09

-80.000

-80.000

0

Storting in reserve speelelementen

- Storting tlv exploitatie

6.2

06.18

-39.893

-39.893

0

-199.893

-199.893

0

Programma 11

Storting in reserve toekomstige vernieuwing Best:

- Risicovergoeding verstrekte geldlening

11.1

11.01

-4.095

-4.095

0

Storting bespaarde rente in:

- Vrije algemene reserve

11.1

11.02

-121.748

-150.594

28.846

- Algemeen culturele reserve

11.1

11.02

-7.076

-7.076

0

- Reserve toekomstige vernieuwing Best

11.1

11.02

-68.640

-109.657

41.017

- Egalisatiereserve BTW-compensatiefonds

11.1

11.02

-2.804

-2.804

0

- Risicoreserve sociale domein

11.1

11.02

-53.192

-53.192

0

- Reserve gevolgen reorganisatie

11.1

11.02

-17.981

-17.981

0

- Egalisatiereserve ICT

11.1

11.02

-67.483

-63.855

-3.628

- Reserve buitensportaccommodaties

11.1

11.02

-32.239

-35.753

3.514

- Reserve wegbeheer

11.1

11.02

-492.624

-659.060

166.436

- Reserve vervanging groen

11.1

11.02

-35.220

-38.592

3.372

- Reserve speelelementen

11.1

11.02

-16.473

-19.745

3.272

- Dekkingsreserves

11.1

11.02

-1.396.864

-1.384.805

-12.059

Storting in egalisatiereserve ICT:

- Storting tlv exploitatie

11.1

11.09

-1.358.527

-1.358.527

0

-3.674.966

-3.905.734

230.768

Totaal stortingen in reserves - structureel

-4.740.461

-4.971.229

230.768

Totaal stortingen in reserves 

-7.060.087

-7.843.642

783.555

Totaal mutaties reserves

15.579.094

6.377.620

9.201.474

Geraamde resultaat

-294.359

3.778.549

-4.072.908