Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten3.2753.5703.7333.162
Baten1.1321.047953935
Saldo voor bestemming2.1432.5232.7792.227
Stortingen in de reserves160200200200
Bijdragen uit de reserves9341.0981.307866
Saldo na bestemming1.3681.6241.6731.560

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de lasten € 571.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Lagere uitgaven combinatiefunctionarissen (€ 67.000 batig). Door het faillissement van Pulz moest er een nieuwe werkgever gevonden worden voor een gedeelte van de combinatiefunctionarissen. Dit proces is pas in de tweede helft van 2015 geformaliseerd.
  • De geraamde uitkering aan de stichting Abocuna is niet in 2015 betaald (€ 150.000 batig). Deze uitkering wordt volledig gedekt uit de reserves.
  • Als gevolg van het uitstellen van de investering voor het speelruimteplan zijn de uitgaven lager
    (€ 63.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
  • Als gevolg van het uitstellen van de investeringen en vervanging van speelelementen zijn de uitgaven lager (€ 132.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
  • Lagere uitgaven voor onderhoud en energie voor sporthallen en gymzalen (€ 27.000 batig).
  • Als gevolg van het uitstellen van renovatie en vervanging bij sportaccommodaties zijn de uitgaven lager (€ 38.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.
  • Als gevolg van het uitstellen van het vestigen van het recht van opstal voor sportverenigingen  zijn de uitgaven lager (€ 35.000 batig). Deze worden volledig gedekt uit de reserves.

Baten
In het resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd zijn de baten € 18.000 lager.
Het belangrijkste verschil:

  • Lagere opbrengsten van huren, pachten en overige inkomsten (€ 18.000 nadelig).