Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten2.8622.6892.6512.628
Baten159226196141
Saldo voor bestemming2.7032.4632.4552.487
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves49444444
Saldo na bestemming2.6552.4192.4122.443

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten
In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid zijn de lasten € 23.000 lager.

Baten
In het resultaatgebied Openbare orde en veiligheid zijn de baten € 55.000 lager.
De belangrijkste verschillen:

  • Er zijn minder APV leges ontvangen dan begroot (€ 21.500 nadelig)
  • Na overleg met de provincie blijkt dat deze vordering ten onrechte opgelegd is geweest. Daarom is deze bijdrage aan het project 'Brabant veiliger 2011-2014' gecorrigeerd (€ 24.000 nadelig)
  • Vanuit de Veiligheidsregio Zuid Oost Brabant is € 18.500 (batig) gerestitueerd in het kader van lager bestede opleidingskosten 2013 voor de bevelvoerders van het korps Best. De lagere kosten worden veroorzaakt door aanpassingen in het opleidingsprogramma met nieuwe cursuselementen.