Resultaatgebied Openbare ruimte

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Adequaat beheer van de openbare ruimte (Gemeentewet)

Onderhoudsniveau openbare ruimte

6

6

  • Proeven gedaan ten behoeve van zo optimaal mogelijke onkruidbestrijding zonder chemische middelen.
  • Gestopt met gebruik chemische middelen bij onkruidbestrijding per 1 november 2015 (Beleidsakkoord) Motie Grashoff, Brief staatssecretaris Mansveld 3-9-2013).

Uitvoering gegeven aan de vastgestelde beheer- en beleidsplannen:

Onderhoudsniveau winkelgebieden

7

7

Uitvoering gegeven aan de vastgestelde beheer- en beleidsplannen, zoals hierboven genoemd.

Aantal hondentoiletten op loopafstand binnen de bebouwde kom

10

14

Er is in 2015 één hondentoilet verwijderd waarmee het totaal aantal verwijderde hondentoiletten in het kader van de bezuinigingsopdracht op 31 komt. Het streven van tien hondentoiletten is niet behaald, omdat er momenteel te weinig draagvlak bestaat.