Resultaatgebied Omgevingsrecht

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Een goede fysieke leefomgeving op het gebied van veiligheid, bruikbaarheid, gezondheid en milieu (wet- en regelgeving)

Aantal van rechtswege verleende vergunningen

0 in 2015

0

Tijdig afhandelen van binnengekomen vergunningaanvragen.

Toezicht en handhaven is conform (de prioritering in) het uitvoeringsprogramma uitgevoerd. De evaluatie en actualisatie van het beleidsplan is in concept gereed.

Het verkrijgen van een vergunning verloopt sneller en eenvoudiger ingevolge de Omgevingswet

Geen

De organisatie kan in 2018 de Omgevingswet toepassen

Introduceren en implementeren Omgevingswet in de organisatie.