Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten2.0752.1112.1112.039
Baten2.1772.1112.1112.128
Saldo voor bestemming-10300-89
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0000
Saldo na bestemming-10300-89

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Lasten en baten

In het resultaatgebied Riolering/ondergrondse infrastructuur is er per saldo een batig verschil van
€ 89.000 tussen de gewijzigde begroting 2015 en de realisatie 2015. Dit is een gevolg van de methodiek dat het resultaat op de jaarlijkse exploitatielasten (€ 89.000 batig) niet meer verrekend mag worden met de voorziening rioolbeheer.

De belangrijkste verschillen:

  • Lagere lasten riolering op verschillende onderdelen € 55.000 (batig).
  • Hogere opbrengst rioolrechten € 34.000 (batig).