Wat heeft het gekost?

Realisatie 2014Vastgestelde
begroting 2015
Gewijzigde
begroting 2015
Realisatie 2015
Lasten799709798800
Baten293373277279
Saldo voor bestemming506336522521
Stortingen in de reserves0000
Bijdragen uit de reserves0252524
Saldo na bestemming506311497496

Welke verschillen zijn er ten opzichte van de gewijzigde begroting 2015 en realisatie 2015 ?

Baten en lasten

In het resultaatgebied Economische zaken zijn zowel in de lasten als de baten geen noemenswaardige verschillen.