Resultaatgebied Riolering / ondergrondse infrastructuur

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Duurzame, doelmatige en efficiënte inzameling en afvoer van hemel- en afvalwater
(wet milieubeheer, wet informatievoorziening ondergrondse netwerken, wet gemeentelijke watertaken en de Waterwet)

Belasting milieu

Norm VGRP

Conform norm VGRP

Uitvoeren maatregelen/projecten conform het VGRP, bijvoorbeeld de actualisatie van de telemetrie op de rioolgemalen (calamiteitenbeheersing voordat 'vuil' water overstort op natuurwater).

Bescherming volks-gezondheid

Norm VGRP

Conform norm VGRP

Uitvoeren maatregelen/projecten conform het VGRP, bijvoorbeeld renoveren van 4 pompgemalen.

Buffering en afvoer-mogelijkheden

Norm VGRP

Conform norm VGRP

Uitvoeren maatregelen/projecten conform het VGRP, bijvoorbeeld de aanleg van een regenwaterriool in het centrum voor buffering en afkoppelen 'schoon' water. Ook zijn hier de bestaande rioleringen gerenoveerd.