Resultaatgebied Sport, recreatie en vrije tijd

Wat wilden we bereiken in 2015 ?

Effect indicator

Streven

Resultaat over 2015

Wat  hebben we daarvoor gedaan ?

Best is een aantrekkelijke en bruisende gemeente om te bezoeken en/of te verblijven
(Bron: collegebesluit 14 januari 2014)

Aantal overnachtingen waarvoor toeristenbelasting wordt betaald

> 18.504 in 2015

> 22.500

  • De vestiging is gerealiseerd. In programma 4 wordt dit nader toegelicht.
  • Er is een aanjager aangesteld die samenwerking bevordert in de vrijetijdssector. In maart 2015 is het project Best Bijzonder succesvol opgestart.

Er is een eenduidige communicatie:

- logo Best Bijzonder!
- centraal platform
- social media

  • Er is samenwerking gerealiseerd tussen:

- diverse ondernemers uit de Vleut;
- twee organisaties van evenementen en het centrummanagement (couponactie);
- diverse horeca ondernemers (nieuwjaarsborrel).

  • Het opzetten van een breed evenementenoverleg is gerealiseerd. Tweemaal per jaar is er een groot overleg met alle organisatoren. Het doel van het evenementenoverleg is informeren, afstemmen, samenwerken, etc.
  • Het opzetten van een breed horecaoverleg is gerealiseerd. De Horeca heeft een nieuw bestuur. Speerpunten zijn communicatie en evenementen.  Het bestuur treedt met de gemeente tweemaal per jaar in overleg.

Aantal evenementen

> 150 in 2015

160 in 2015

Aantal (commerciële) horeca-vestigingen

> 50 in 2015

52 in 2015

Aantal m2 terras
(op openbaar gebied)

> 162 in 2015

cijfers beschikbaar bij 2e TTR 2016

Inwoners sporten en bewegen voldoende
(Bron: kadernota sport)

% jongeren (12 t/m 18 jaar) dat geen tijd besteed aan sport in 2015

14%

Rapportage via 1e TTR 2016

  • Sportverenigingen hebben subsidie ontvangen voor jeugdleden.
  • 16 Bestse sportverenigingen hebben gebruik gemaakt van de gemeentelijke sportaccommodaties.

% volwassenen (19 t/m 64 jaar) dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

67%

-

% senioren ( > 65 jaar dat in 2016 voldoet aan de Nederlandse Norm voor Gezond Bewegen

75%

-

Energiebesparing
(Bron: Beleidsplan energie- en materiaaltransitie) Raadsbesluit 12 maart 2012

Energiebesparing op zwembad De Dolfijn

30-40% op het gasgebruik in 2015

Niet gerealiseerd

Het aanbrengen van de zonnecollectoren op zwembad De Dolfijn is vertraagd. Geen enkele inschrijver voldeed aan de aanbestedingseisen. Daardoor was realisatie vóór opening zwembad niet haalbaar. Een nieuwe - geslaagde - aanbesteding heeft inmiddels plaatsgevonden. Uitvoering vindt plaats in maart - april 2016.